ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

آموزش اعمال

آموزش اعمال حج تمتع و عمره مفرده

عمره تمتع                                                   حج تمتع

 

كيفيت احرام                                                                                                         احرام در مكه

محرمات احرام مشترك بين مرد و زن                                                                            وقوف در عرفات

محرمات مخصوص مردان                                                                                           وقوف در مشعر الحرام

محرمات مخصوص بانوان                                                                                           رمي جمره عقبه

محرمات كفاره دار و بدون كفاره                                                                                  قرباني

طواف كعبه                                                                                                           حلق يا تقصير

نماز طواف                                                                                                            طواف حج

سعي                                                                                                                نماز طواف

تقصير                                                                                                                سعي بين صفا و مروه

                                                                                                                       طواف نساء

                                                                                                                       نماز طواف نساء

                                                                                                                       بيتوته در منا

                                                                                                                       رمي جمرات سه گانه

 

 

 آداب عمره و حج                                                          ادعيه و زيارات

 

 مستحبات احرام                                                                                  زيارت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و  آله)

مكروهات احرام                                                                                    زيارت حضرت فاطمه (عليها السلام)

آداب رفتن به مسجدالحرام                                                                      زيارت ائمه بقيع (عليهم السلام)

مستحبات طواف                                                                                  زيارت جامع اول (جامعه صغيره)

مستحبات نماز طواف

مستحبات سعي

برخي از مستحبات وقوف در عرفات

مستحبات وقوف در مشعر الحرام

مستحبات رمي

مستحبات قرباني

مستحبات منا

ساير مستحبات مكه معظمه

پرهيز از اختلاف

چند مساله