ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

شركت مركزي كارگزاران

شركت مركزي استان (خوزستان سفر)

  آدرس : اهواز – کیانپارس – خیابان چمران – اول خیابان 16 غربی – مجتمع اوقاف – طبقه اول واحد3                  شرکت مرکزی کارگزاران استان خوزستان (خوزستان سفر)

تلفن و فکس : 33382321   فكس: 33389378

کدپستی : 73339-61558

پست الکترونیکی : khmziarat@yahoo.com

واحد

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

تصوير

مدير عامل 


محمدتقي ستايش كيا

33382321

امور كارگزاران مسعود مينايي
33389378