ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

مركز آموزش كارگزاران

مركزعلمي كاربردي  و آموزش كارگزاران حج

  آآدرس : اهواز - كيانپارس - فلکه سوم - انتهاي خيابان دوم شرقي


تلفن های تماس : 33929379 - 33929380


پست الکترونیکی : edu-awz@haj.ir

واحد

نام و نام خانوادگي

تصوير

سرپرست مركز


عبدالامام  حويزاوي


معاون آموزشي و پژوهشي

محمد دارابي فرد

كارشناس آموزش

(رايانه و سامانه سجاد)

حسين حويزاوي