ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

اعلاتور

اعلا تور


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     اعلاتور
کد شناسائی     60005
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1380/03/01  
مدیر عامل و مسئول زیارتی مدیر فنی بند پ

محمدعلی ودادی نژاد
 
آدرس :
شهر    آبادان (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6417833716
صندوق پستی    
نشانی     بلوار شهید منتظری ، جنب بانک رفاه گارگران
تلفن   53223072-5
دورنویس   53229091  
پست الکترونیک    
وب سایت