ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

پيام هاجر

پيام هاجر

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : پيام هاجر
کد شناسائی  : 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393
مدیر عامل مسئول زیارتی

علي حكمت
آدرس :
شهر    آبادان (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی    آبادان خيابان منتظري نبش پاساژ فردوسي روبروي درمانگاه مهر
تلفن   53228002
دورنویس  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ