ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

آترين سيرجنوب

آترين سير جنوب

شخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : آترين سير جنوب
کد شناسائی  : 60031
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1392/12/06
مدیر عامل

علی شادمهر
آدرس :
شهر    اندیمشک (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6481956895
صندوق پستی    
نشانی     خیابان امام خمینی (ره) ، نبش خیابان مبارز
تلفن     42642005
دورنویس     
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

محمدرضا گیتی