جمعه 28 مهر 1396
EN

آفاق زمزم اهواز

آفاق زمزم اهواز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : آفاق زمزم اهواز
کد شناسائی  : 60022
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1391/02/05
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

سیدمحسن موسوی نیاز
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6153664318
صندوق پستی    
نشانی     خیابان لشکر ، نبش خيابان چاووشی ، پلاک 5
تلفن  

  061-33779030

دورنویس   061-33779060
پست الکترونیک    
وب سایت