ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

جهان رهياب اهواز

جهان رهياب اهواز

خصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     جهان رهیاب اهواز
کد شناسائی     60017
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1383/06/17  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ مدیر فنی بند پ

مسعود میاحی
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    7
کدپستی    6163916658
صندوق پستی    
نشانی   كوروش بيست متري مقيمي زاده پ 89
تلفن   34476742
دورنویس   34476742
پست الکترونیک     www.jahan.rahyab@yahoo.com
وب سایت