جمعه 28 مهر 1396
EN

رواق صدرا اهواز

رواق صدرا

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : رواق صدرا
کد شناسائی  : 60009
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1380/03/01
مدیر عامل

محمدمهدی روحانی دزفولی
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خیابان طالقانی ، خیابان خوانساری ، بازار زرگران ، روبروی عباسیه ، طبقه اول ، واحد 2
تلفن   32223310 - 32225595 
دورنویس   32230177  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مسئول زیارتی

مسعود مينايي