ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طواف دل اهواز

طواف دل اهواز


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : طواف دل اهواز
کد شناسائی : 60029 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی :  1392/08/29
مدیر عامل مسئول زیارتی
امیر رجب زاده حصیری
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خيابان ده پادادشهر-روبروي شهرداري منطقه يك جنب بانك سپه
تلفن   35531999
دورنویس  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
علیرضا میراب زاده