جمعه 28 مهر 1396
EN

فلق سير اهواز

فلق سير اهواز


 

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : فلق سير اهواز
کد شناسائی  : 60026
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1392/01/24
مدیر عامل

قاسم حريزاوي
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی   6198135789
صندوق پستی    
نشانی    جاده کوت عبداله - پشت فرهنگسرای مهدیه - جنب حسینیه سجادیه
تلفن   061- 35558451
دورنویس   061-35558452
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

احمد اميري