ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

كبير

كبير

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : كبير
کد شناسائی  : 60020
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی :  1384/07/19
صاحب امتیاز

اکبر دهقانی فیروزآبادی
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     امانیه، خیابان شهید منصفی،بين عارف و لقمان پلاک 33
تلفن     33330390 - 33339492
دورنویس   33332596  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

علیرضا غلامپور تیز هوش