ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

مبين سيروسياحت هويزه

مبين سيروسياحت هويزه

شخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     مبین سیر و سیاحت هویزه
کد شناسائی     60028
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1392/06/10  
مدیر عامل 

حسن حویزاوی
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    4
کدپستی    6136683113
صندوق پستی    
نشانی    كوي سعدي خ شمس بين كارون و بلواركارگرمجتمع تجاري گلستان واحد 40 جنب جايگاه CNG
تلفن   33725130 - 33725131
دورنویس   33725131
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

شمسیان حمادی