ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نورالمهدي

نورالمهدي


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نورالمهدي
کد شناسائی  : 60019
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1383/08/25
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ مدیر فنی بند پ

ابراهیم افتخار
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6194853577
صندوق پستی    
نشانی     خیابان امام خمینی(ره) ، نبش خیابان گندمی ، جنب بانک تجارت ، ساختمان یادآوری
تلفن     32230904
دورنویس   32922040
پست الکترونیک    
وب سایت