ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نور زاير اهواز

نورزاير اهواز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نور زاير اهواز
کد شناسائی  : 60008
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1380/03/01
مدیر عامل مسئول زیارتی

عبدالامام حویزاوی
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     فلکه سوم کیانپارس ، نبش خیابان اردیبهشت ، پلاک 36 ، طبقه اول 
تلفن   33330170 - 33334114
دورنویس   33338586 
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

شجاع عباسی