ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نينوا سفر صادقيه

نينوا سفر صادقيه


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نينوا سفر صادقيه
کد شناسائی  : 60007
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 01/03/1380
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

 

 

 

 

عليرضا علم

 


 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    8549661968
صندوق پستی    
نشانی     خیابان اباذر ، بین خیابان شهید کرمی خراط و شهید ادهم ، نبش کوچه شهید شاکری
تلفن   35522196
دورنویس   061-35532993  
پست الکترونیک    
وب سایت