ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

آل ياسين اهواز سفر

آل ياسين اهواز سفر

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     آل یاسین اهواز سفر
کد شناسائی     60054
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/05/02  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ
محمد عنایتی
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    6
کدپستی    6143786838
صندوق پستی    
نشانی     کوی انقلاب ، خیابان ابهری ، نبش ناصر خسرو
تلفن     061-33786376
دورنویس   33776158  
پست الکترونیک    
وب سایت