ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

باب المراد اهواز

باب المراد اهواز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : باب المراد اهواز
کد شناسائی : 60040 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی :  1393/03/25
مدیر عامل مسئول زیارتی

سيدعلي سيدباب المراد
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی   6196734635 
صندوق پستی    
نشانی     خ زند بین شهید ادهم و شهید گندمی خدمات زیارتی باب المراد اهواز
تلفن     061-32239557
دورنویس   32225502
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

عليرضا موسفيد