ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

رشد پرواز

رشد پرواز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : رشد پرواز
کد شناسائی  : 60034
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1393/02/11
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

عبدالعباس رشدی
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6193643437
صندوق پستی    
نشانی     خیابان آزادگان (24 متری) ، بین بختياري و باغ معين جنب پمپ بنزين
تلفن     32236999 - 32236000
دورنویس   32230142
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

محمود نورانی