ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

ساحل كارون

ساحل كارون

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : ساحل كارون
کد شناسائی  : 60042
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393/08/17
صاحب امتياز و مدير فني بند پ

عبدالنبي گلابكش
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی   6193883739
صندوق پستی    
نشانی     خیابان طالقانی،خیابان فردوسی،بین فیلی و وکیلی پلاک 228
تلفن   32217405
دورنویس   32221872
پست الکترونیک    
وب سایت