جمعه 28 مهر 1396
EN

صفاگشت خوزستان

صفا گشت خوزستان

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : صفاگشت خوزستان
کد شناسائی : 60045 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی :  1394/01/23
مدیر عامل مسئول زیارتی

عبدالرسول حيات مقدم
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی    
اهواز - خیابان طالقانی، میدان شهدا، ساختمان تجاری 1001(رضا)، طبقه اول، پلاک 49
تلفن   061-32201142
دورنویس   061-32201142
پست الکترونیک    
وب سایت