ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

كهكشان مرصاد اهواز

كهكشان مرصاد اهواز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : كهكشان مرصاد اهواز
کد شناسائی  : 60035
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393/03/01
مدیر عامل

ناصر عامری اصل
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6164613536
صندوق پستی    
نشانی     بلوار پاسداران ، میدان فرودگاه ، نبش خیابان وطن ، پلاک 7
تلفن   34432934 - 34430002
دورنویس   34440804
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

رحیم وطن ویس