ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

مشتاقان حرم جنوب

مشتاقان جرم جنوب

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     مشتاقان حرم جنوب
کد شناسائی     60051
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1394/12/11  
مدیر عامل ومديرفني بند پ
حسن منجزي
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    8
کدپستی   6177984701
صندوق پستی    
نشانی     سه راه باهنر ،پشت پاسگاه نیروی انتظامی ، بلوار سبلان ، ساختمان تاراز 6
تلفن   061-32290000
دورنویس   061-32274443
پست الکترونیک    
وب سایت