ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

مهاجر نسیم عرفه

مهاجر نسيم عرفه

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     مهاجر نسيم عرفه
کد شناسائی     60046
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1394/01/25                                                   
صاحب امتیاز و مدیر فنی بند پ مدیر فنی بند پ

قاسم نيسي 
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6153683894
صندوق پستی    
نشانی     کوی انقلاب خیابان لشکر خیابان آزادی فاز یک پلاک 3/36
تلفن   061-33779767
دورنویس   061-33779767
پست الکترونیک    
وب سایت