ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

ميثاق نور مشعر

ميثاق نور مشعر

خصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     میثاق نور مشعر
کد شناسائی     60050
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1394/12/11  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ
محمد دارابی فرد
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    7
کدپستی    6174614168
صندوق پستی    
نشانی     بلوار آیت اله بهبهانی ، حد فاصل میدان خلیج فارس و راه بند ، جنب پل ، پلاک 116
تلفن     061-32267187
دورنویس   061-32267186  
پست الکترونیک    
وب سایت