ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نويد جنوب

نويد جنوب

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : نوبد جنوب
کد شناسائی  : 60039
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393/
مدیر عامل مسئول زیارتی

عبدالرضامنشيدي
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     اهواز كوي انقلاب ابتداي خيابان پوركيان (ارفع)
تلفن   33797555-6
دورنویس   33780991
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

حسين قمشي