ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

کوين اهواز

کوين اهواز

شخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     کوین اهواز
کد شناسائی     60048
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1394/05/26  
مدیر عامل
نوراله احمدی نژاد
 
آدرس :
شهر    اهواز (خوزستان)
منطقه    3
کدپستی    6163614441
صندوق پستی    
نشانی     خیابان ملی راه ، کوچه زاویه ، جنب مجتمع فجر سپاه
تلفن   34430031 - 34438243
دورنویس   34437137  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
عبدالامیر عبیداوی