ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

صبا همسفر آنزان

صبا همسفر آنزان


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     صبا همسفر آنزان
کد شناسائی     60055
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/05/02  
مدیر عامل
حسین جلیلی جانکی
 
آدرس :
شهر    ایذه (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6391835644
صندوق پستی    
نشانی     میدان ولایت ، خیابان روضه الزهرا
تلفن     061-43652890
دورنویس   061-43652890  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
حسین مسکین