جمعه 28 مهر 1396
EN

روضه رضوان بهبهان

روضه رضوان بهبهان

طلاعات بیشتر
مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     روضه رضوان بهبهان
کد شناسائی     60062
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/12/16  
مدیر عامل
سیدحبیب قلعه
 
آدرس :
شهر    بهبهان (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6361818637
صندوق پستی    
نشانی     خیابان شریعتی، روبروی مسجد حضرت علی (ع)، پلاک86
تلفن     061-52728621
دورنویس   52725475  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
منصور محامدپور