ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

زلال كوثر بهبهان

زلال كوثر بهبهان

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : زلال كوثر بهبهان
کد شناسائی  : 60025
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1391/10/20
مدیر عامل

یداله پیروزمند
آدرس :
شهر    بهبهان (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    636168683
صندوق پستی    
نشانی     خیابان امام حسین (ع) ، جنب امام زاده فضل(ع)
تلفن   52733030
دورنویس   52731140
پست الکترونیک     yadollahpiroozmand@yahoo.com
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

ابوالقاسم مظفری