ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

محب سير ايرانيان

محب سير ايرانيان

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     محب سیر ایرانیان
کد شناسائی     60059
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/11/10  
مدیر عامل
محسن طرفی
 
آدرس :
شهر    حمیدیه (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6344154639
صندوق پستی    
نشانی     جاده اصلی اهواز-سوسنگرد، اسلام آباد، روبروی کوی فرهنگیان، نرسیده به کانال
تلفن     061-36722552
دورنویس   36722551  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
خیراله عباسی سعیدی