ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

اميرگشت خرمشهر

امير گشت خرمشهر

 مشخصات دفتر خدمات زيارتي
نام دفتر : امير گشت خرمشهر 
كد شناسايي: 60024
 تاریخ تاسیس دفتر زیارتی: 1391/06/12
مدیر عامل

عبدالحسین آلبوغبیش
آدرس :
شهر    خرمشهر (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خیابان چهل متری ، میدان مسجد جامع ، جنب بانک تجارت
تلفن   53510681-2
دورنویس   53510685
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

مختار آشوري