ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

زمزم كوثر خرمشهر

زمزم كوثر خرمشهر

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     زمزم کوثر خرمشهر
کد شناسائی     60058
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/10/13  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ
محمد علی ملحاوی
 
آدرس :
شهر    خرمشهر (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    1
صندوق پستی    
نشانی     خیابان چهل متری، میدان اردیبهشت، خیابان اردیبهشت، نبش کوچه آزادی
تلفن     061-53511898
دورنویس   1  
پست الکترونیک    
وب سایت