ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

سفيرسعادت خوزستان

سفير سعادت خوزستان


شخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     سفیر سعادت خوزستان
کد شناسائی     60047
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1394/05/06  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ

حجت بختیاری
 
آدرس :
شهر    خرمشهر (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6416733114
صندوق پستی    
نشانی     چهارراه شهید مطهری ، بلوار نقدی ، جنب موسسه مالی مهر
تلفن     061-53511014
دورنویس   53511182  
پست الکترونیک    
وب سایت