ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

پيام هاجر خرمشهر

پيام هاجر خرمشهر

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : پيام هاجر خرمشهر
کد شناسائی  : 60010
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1380/03/01
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

محمود بیگی
آدرس :
شهر    خرمشهر (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6413913846
صندوق پستی    
نشانی     خیابان 40 متری ، روبروی بازار مقاومت
تلفن    061- 53510972 -53511017
دورنویس   061-53510948
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

سید رسول موسوی