ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

سبزقبا سير دزفول

سبزقبا سير دزفول

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : سبز قبا سير دزفول
کد شناسائی  : 60027
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1392/06/10
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

سیدمحمد صادق نساج
آدرس :
شهر    دزفول (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6461748956
صندوق پستی     0
نشانی     میدان بیمارستان افشار ، روبروی درمانگاه امام علی (ع)
تلفن    42252816
دورنویس   42252816
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

رضا جعفری