ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طلوع ياران دزفول

طلوع ياران دزفول

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : طلوع ياران
کد شناسائی  :60018
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1383/05/27
مدیر عامل 

سيدرضاپژوهيده
آدرس :
شهر    دزفول (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    
صندوق پستی    
نشانی     خیابان شریعتی  تقاطع حافظ 
تلفن   40240399 - 42240040
دورنویس     
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

حسن رجایی پور