ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طليعه مهر دزفول

طليعه مهر دزفول

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : طليعه مهر دزفول
کد شناسائی : 60021 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی:    1384/12/27
مدیر عامل مدیر فنی بند پ

عباس قندرچی محمره
آدرس :
شهر    دزفول (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6461834766
صندوق پستی    
نشانی     بلوار فتح المبین ، روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ، جنب بانک ملی
تلفن     42540516
دورنویس   42540517
پست الکترونیک     talieh_mehr@yahoo.com
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

رحمن بیدلی