ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

نخل فدك دز

نخل فدك دز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     نخل فدک دز
کد شناسائی     60053
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/05/02  
مدیر عامل
علی خلیلی راد
 
آدرس :
شهر    دزفول (خوزستان)
منطقه    2
کدپستی    6461786186
صندوق پستی    
نشانی     خیابان آفرینش ، نبش چهارراه شریعتی ، روبروی بانک پاسارگاد
تلفن   42234711-12
دورنویس   42520149  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
محمد تقی عاطفی راد