ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

آفاق پرواز ابابيل

آفاق پرواز ابابيل


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     آفاق پرواز ابابیل
کد شناسائی     60052
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/02/27  
مدیر عامل
علی جلالی
 
آدرس :
شهر    سوسنگرد (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6441837859
صندوق پستی    
نشانی     خیابان شهید دکتر شریعتی شمالی ، جنب فروشگاه بسیجیان
تلفن   061-36749090
دورنویس   061-36749199  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
عبدالامیر امینی