ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طريق اخلاص دشت آزادگان

طريق اخلاص دشت آزادگان


مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : طريق اخلاص دشت آزادگان
کد شناسائی :60030
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1392/11/14
مدیر عامل 

اسكندراسدي كيا
آدرس :
شهر    دشت آزادگان (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خيابان امام (ره) جنب ستادنيروي انتظامي
تلفن   061- 36741333
دورنویس   061- 36741333
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

رحیم ناصری