ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

یاران نور رامهرمز

ياران نور رامهرمز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : ياران نور رامهرمز
کد شناسائی : 60032 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  :1392/12/11
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ

حمید خمیسی نسب
 
آدرس :
شهر    رامهرمز (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6381644485
صندوق پستی    
نشانی     بلوار سلمان فارسی ، روبروی مدرسه دکتر شفا
تلفن    43527779
دورنویس   43526131
پست الکترونیک    
وب سایت