ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

مصباح الهدي

مصباح الهدي شادگان

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     مصباح الهدی شادگان
کد شناسائی     60043
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1393/10/24  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ
محمدجواد واعظ
 
آدرس :
شهر    شادگان (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6431773177
صندوق پستی    
نشانی     خیابان ولایت، جنب حوزه علمیه
تلفن   061-53729322
دورنویس   53729322  
پست الکترونیک    
وب سایت