ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طلوع پرواز شوشتر

طلوع پرواز شوشتر

شخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     طلوع پرواز شوشتر
کد شناسائی     60041
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1393/06/06  
مدیر عامل 

نبی خدایی
 
آدرس :
شهر    شوشتر (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6451937515
صندوق پستی    
نشانی     خیابان طالقانی، نبش کو چه مسجد سید ناصر الدین
تلفن   36203100-1
دورنویس   36203097  
پست الکترونیک    
وب سایت    
  مدیر فنی بند پ

نبی خدایی