ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

فانوس شوشتر

فانوس شوشتر

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     فانوس شوشتر
کد شناسائی     60056
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/05/02  
مدیر عامل
محمود درخشان
 
آدرس :
شهر    شوشتر (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    6451966883
صندوق پستی    
نشانی     خیابان کمربندی ، خیابان ترمینال شهید شرافت ، کوچه شهید علامه شیخ ، پلاک 5و6 ( پشت آتش نشانی )
تلفن   36220221-6
دورنویس   36220226  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
سیدداود امین زاده