جمعه 28 مهر 1396
EN

سلامت سفر شوش

سلامت سفر شوش

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     سلامت سفر شوش
کد شناسائی     60060
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/11/14  
مدیر عامل و مدیر فنی بند پ
علی بخش بهمنی
 
آدرس :
شهر    شوش (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     خیابان شهید منتظری، پلاک 21 نبش خيابان فجر
تلفن     42845199
دورنویس   0  
پست الکترونیک    
وب سایت