ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

طاها جنوب خوزستان

طاها جنوب خوزستان

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : طاها جنوب خوزستان
کد شناسائی  : 
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1393
مدیر عامل مسئول زیارتی

احمد آرمند
آدرس :
شهر    ماهشهر (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    0
صندوق پستی    
نشانی     ماهشهر ابتداي بلوار مصلي روبروي مخابرات پلاك 1
تلفن   52359395 - 52326294
دورنویس  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

محمدعلي عبدالهي