ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

صادقيه رامين اهواز

صادقيه رامين اهواز

مشخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر  : صادقيه رامين اهواز
کد شناسائی  : 60013
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی  : 1390/03/01
مدیر عامل

چاسب حمیدی نژاد
آدرس :
شهر    ملاثانی (خوزستان)
منطقه    0
کدپستی    6341744545
صندوق پستی    
نشانی     ملاثاني  مسیر اصلی شهر ، روبروي خيابان 13 و 14 
تلفن     36523603
دورنویس   3652652  
پست الکترونیک     sadeghih_ramin@yahoo.com
وب سایت    
مدیر فنی بند پ

مصطفي شرفي