ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396
EN

كرخه سير جنوب

كرخه سير جنوب


شخصات دفتر خدمات زیارتی:
نام دفتر     کرخه سیر جنوب خوزستان
کد شناسائی     60061
تاریخ تاسیس دفتر زیارتی   1395/11/24  
مدیر عامل
محمد شریفی منش
 
آدرس :
شهر    هویزه (خوزستان)
منطقه    1
کدپستی    0
صندوق پستی     0
نشانی     خیابان امام رضا (ع)، پلاک 25 جنب بانك مسكن
تلفن   36788188
دورنویس   0  
پست الکترونیک    
وب سایت    
مدیر فنی بند پ
ناجی ساکی