جمعه 28 مهر 1396
EN

خبرگزاری

نقل وانتقال اولویت های تشرف حج تمتع و عمره

نقل وانتقال اولویت های تشرف  حج تمتع و عمره

نقل وانتقال اولویت های تشرف عمره


در شرایطی که با توجه به ازدحام افراد در صف اعزام به عمره مفرده امکان نام نویسی مجدد وجود ندارد و از سوی دیگر ناکافی بودن اطلاعات متقاضیان تهیه قبوض ودیعه‌گذاری عمره از شرایط نقل و انتقال این قبوض همواره موجب سوء استفاده سودجویان از احساسات مذهبی مردم برای کسب منافع آنان شده است، لذا سازمان حج و زیارت چکیده‌ای از دستورالعمل نقل و انتقال قبوض عمره مفرده را با ذکر جزئیاتی از روند آن به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1-   انجام کلیه مراحل نقل و انتقال اولویت‌های تشرف عمره با مراجعه حضوری طرفین (انتقال دهنده و گیرنده) بهمراه اصل شناسنامه وکارت ملی و کارت ثبت‌نامی فقط در دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال درسطح استان/ شهرستان قابل انجام و پیگیری است و سازمان حج و زیارت و دفاتر حج وزیارت استانی مسئولیتی در قبال آن دسته از انتقالات و توافقاتی که به هرشکل درخارج از دفاتر زیارتی تنظیم، هماهنگ و توافق شده باشد، ندارد. ضمناً اسامی و مشخصات دفاتر زیارتی دارای مجوز  با مراجعه به بخش مربوطه در پایگاه و سامانه مدیریت حج و زیارت خوزستان، قابل رویت وکنترل است.

2- تنها قبوض ودیعه‌گذاری عمره مفرده دارای اولویت‌های یک تا 300 مربوط به ثبت‌نام‌های عمومی سال 1387 در بانک ملت با مبلغ ودیعه‌گذاری پنج میلیون ریال و دو میلیون و پانصد ریال و اولویت های (301 تا 600) مربوط به ثبت‌نام های عمومی سال 1390در بانک‌های ملی و ملت با مبالغ ودیعه‌گذاری هشت میلیون ریال و  شش میلیون ریال طبق ضوابط و مقررات مربوطه در صورت طی شدن مراحل مربوطه در دفاتر زیارتی مجاز، قابل رسیدگی و واگذاری می‌باشد.

3- طرفین برای دنبال کردن روند نقل و انتقال قبوض عمره، بایستی با حضور در دفاتر زیارتی نسبت به تکمیل برگه درخواست و توافق نامه اقدام نموده و دفاتر زیارتی نیز مدارک را کنترل و اسکن و در سامانه نقل و انتقالات درج نموده و پس از اخذ تأئیدیه نهایی از دفتر حج و زیارت استان، انتقال دهنده و انتقال گیرنده قبوض را به بانک مربوطه ارجاع داده که در بانک تنها مجوز انتقال اولویت تشرف فرد انتقال دهنده به حساب مشخصی که انتقال گیرنده در بانک مربوطه (به مبلغ 8 میلیون ریال برای افراد بالای10سال و6 میلیون ریال برای افراد زیر 10 سال) افتتاح می‌نماید، بصورت سیستمی و با معرفی‌نامه صادر می‌گردد.

تذکر مهم: سود قبوض ودیعه‌گذاری عمره در بانک در حسابی که در زمان ثبت نام از سوی ثبت نام کننده افتتاح گردیده، واریز  می‌شود و در هنگام انتقال نهایی قبوض تنها اولویت تشرف به انتقال گیرنده قبض واگذار می‌گردد از این رو دفاتر زیارتی و بانک عامل هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت اصل و سود مبلغ ودیعه‌گذاری شده از سوی انتقال دهنده به انتقال گیرنده ندارند. بدیهی است چنانچه توافقی در این خصوص میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده صورت گرفته باشد، شخص انتقال دهنده یا نماینده قانونی وی می‌بایست با حضور در بانک، بعد از انتقال نهایی اولویت، شخصاً نسبت به برداشت مبلغ سود ودیعه عمره از حساب مربوطه و پرداخت آن به انتقال گیرنده اقدام نماید.

4- قبوض ودیعه‌گذاری عمره خارج از اولویت های ذکر شده در بند دوم (شامل قبوض ثبت نامی سال 1385 به قبل که تبدیل به قبوض هشت میلیون ریالی نشده است) ارزش و اعتباری برای تشرف و هرگونه نقل وانتقال را نداشته و دارندگان اینگونه قبوض می‌بایست برای رسیدگی به وضعیت قبض ودیعه‌گذاری خود به یکی از شعب بانک ملی مراجعه نمایند.

5- انتقال اولویت های ذکر شده در «بند دو» برای بار دوم ، فقط در صورتی که میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده قبض نسبت خویشاوندی قابل اثبات با مدارک شناسنامه ای  وجود داشته باشد،  پس از ارائه مدارک  به دفاتر خدمات زیارتی تنها برای یکبار مجاز خواهد بود.

6- با توجه به فرآیند نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری عمره و روان‌سازی کلیه مراحل آن و وجود دفاتر زیارتی در اقصی نقاط کشور، این دفاتر بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال قبوض، آماده ارائه خدمات لازم به هموطنان دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی(بدون نیاز به هیچگونه مراجعه ای از سوی متقاضیان به دفاتر حج و زیارت استانها) خواهند بود.

7- دفاتر خدمات زیارتی بایستی جدول نرخ حق‌الزحمه تعیین شده بابت ارائه خدمات نقل و انتقال را در محلی که برای مراجعین قابل مشاهده باشد، نصب نموده و این دفاتر مجاز به دریافت هیچ گونه وجه اضافی غیر از مبلغ تعیین شده تحت هیچ عنوانی نخواهند بود.

8- به متقاضیان دریافت اولویت تشرف به عمره تأکید می شود از مراجعه به مراکزی غیر از دفاتر مجاز زیارتی، افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیندی که به آن اشاره شد و یا با تنظیم وکالت نامه - که در صورت فوت شخص انتقال‌دهنده ابطال خواهد شد- اقدام به خرید و فروش قبوض ثبت نامی عمره می نمایند، جداً خودداری نموده و هرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهره‌مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر فریب سودجویان و آگهی های تبلیغاتی را نخوردند.

9- هرگونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت نامه‌ در خصوص انتقال قبوض خارج از دستورالعمل‌های جاری سازمان حج و زیارت، هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض را بدنبال نداشته و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود و مشکلات عدیده ای را برای متقاضیان به دنبال خواهد داشت.

10- هرگونه تغییری در روند نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری عمره مفرده در قالب اطلاعیه های سازمان حج و زیارت، از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و نیز پورتال های استانی و دیگر رسانه ها اعلام خواهد شد.


 

نقل وانتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع

درشرایطی که با توجه به ازدحام افراد در صف اعزام به حج تمتع امکان نام‌نویسی مجدد وجود ندارد و ازسوی دیگر ناکافی بودن اطلاعات متقاضیان تهیه قبوض ودیعه‌گذاری حج از شرایط نقل و انتقال، این قبوض همواره موجب سوء‌استفاده سودجویان از احساسات مذهبی مردم برای کسب منافع شده است، لذا سازمان حج و زیارت چکیده‌ای از دستورالعمل نقل و انتقال قبوض حج تمتع را با ذکر جزئیاتی از روند آن به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1-   انجام کلیه مراحل نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع با مراجعه حضوری طرفین (انتقال دهنده و گیرنده) بهمراه اصل شناسنامه وکارت ملی و اصل قبض ودیعه‌گذاری فقط در دفاتر زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال درسطح استان/ شهرستان قابل انجام و پیگیری است و سازمان حج و زیارت و دفاتر حج و زیارت استانی مسئولیتی در قبال آن دسته از انتقالات و توافقاتی که به هرشکل درخارج از دفاتر زیارتی تنظیم، هماهنگ و توافق شده باشد، ندارد. ضمناً اسامی و مشخصات دفاتر زیارتی دارای مجوز با مراجعه به بخش مربوطه در پایگاه و سامانه مدیریت حج و زیارت هریک استانها، قابل رویت وکنترل است.

2-  تنها قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع که مبلغ ودیعه‌گذاری اولیه آن 10 میلیون ریال می‌باشد، قابل نقل و انتقال بوده و دارندگان سایر قبوض با مبالغ مختلف، بایستی ابتدا به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه و نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف قبض خود اقدام نمایند.

3-  درحال حاضر کلیه دفاتر خدمات زیارتی دارای مجوز نقل وانتقال، مجاز می‌باشند تا با مراجعه شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده قبض بهمراه مدارک لازم، پس از تکمیل فرم مربوطه، نسبت به اخذ درخواست و مدارک متقاضیان بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حج و زیارت اقدام نمایند.

4-  تنها قبوض ودیعه‌گذاری که از سوی سازمان حج و زیارت اولویت تشرف آن اعلام و برای ثبت نام در کاروانها فراخوان شده باشند، قابل نقل و انتقال خواهد بود.

5-  انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع فاقد اولویت تشرف تنها در صورتی که یکی از نسبت‌های پدر مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده قبض وجود داشته باشد، قابل انجام خواهد بود.

6-  انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع دارای اولویت برای دومین بار، فقط در صورتی که یکی از نسبت‌های پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده (قابل اثبات با مدارک شناسنامه‌ای و  با ارائه  به دفاتر زیارتی) وجود داشته باشد، تنها برای یکبار مجاز است.

7-  با توجه به فرآیند نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع و روان‌سازی کلیه مراحل آن و وجود دفاتر زیارتی در اقصی نقاط کشور، این دفاتر بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال قبوض، آماده ارائه خدمات لازم به هموطنان دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی (بدون نیاز به هیچگونه مراجعه‌ای از سوی متقاضیان به دفاتر حج و زیارت استانها) خواهند بود.

8-  دفاتر خدمات زیارتی بایستی جدول نرخ حق‌الزحمه تعیین شده بابت ارائه خدمات نقل و انتقال را در محلی که برای مراجعین قابل مشاهده باشد، نصب نموده و این دفاتر مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجه اضافی غیر از مبلغ تعیین شده و تحت هیچ عنوانی نخواهند بود.

9-  به متقاضیان دریافت قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تأکید می‌شود از مراجعه به مراکزی غیر از دفاتر مجاز زیارتی، افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیندی که به آن اشاره شد و یا با تنظیم وکالت نامه - که در صورت فوت شخص انتقال‌دهنده ابطال خواهد شد- اقدام به خرید و فروش قبوض ثبت نامی حج می‌نمایند، جداً خودداری نموده و هرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهره‌مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر فریب سودجویان و آگهی های تبلیغاتی را نخورند.

10-  هرگونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت نامه‌ در خصوص انتقال قبوض خارج از دستورالعمل‌های جاری سازمان حج و زیارت، هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض را بدنبال نداشته و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود و مشکلات عدیده ای را برای متقاضیان به دنبال خواهد داشت.

11- هرگونه تغییری در روند نقل و انتقال قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع در قالب اطلاعیه‌های سازمان حج و زیارت، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نیز پورتالهای استانی و دیگر رسانه ها اعلام خواهد شد.

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.